O projektu

Bytový dům V Jehličí je vystavěn na půdorysu písmene V, otevřeného jiho-východním směrem a delší stranou natočenou po svahu.

Výchozím principem pro základní tvarování domu bylo vymezení odstupů od okolních staveb tak, aby tyto volné prostory byly přibližně rovnoměrně rozmístěny a bylo tak zachováno dostatečné soukromí jak pro obyvatele nového bytového domu, tak pro obyvatele a uživatele okolních domů.

Bytový dům V Jehličí se nachází na hranici mezi sídlištěm, tvořeným většími bloky osmipodlažních bytových domů a dvoupodlažními rodinnými domy. Jeho výška byla přizpůsobena blízkým školním stavbám, které jsou zhruba třípatrové, což znamená při vyšší světlé výšce přibližně 12 metrů.

V základní hmotě je V Jehličí čtyřpodlažním domem, který je doplněn pátým ustupujícím podlažím a jedním suterénem. Lomená hmota objektu ve tvaru otevřeného "V" má dvě schodišťové sekce -  západní, přístupnou z 1. nadzemního podlaží a východní, přístupnou z 1. podzemního podlaží. Objekt je tvarově obohacen balkóny, terasami či lodžiemi. Velké okenní plochy zajišťují obyvatelům domu dostatečné množství světla v kteroukoliv denní dobu.
 
Objekt bytového domu V Jehličí zastavuje necelých třicet procent plochy velkého pozemku a umožňuje tak doplnit moderní objekt též adekvátním příjemným množstvím zeleně, což přispěje k moderní pohodě bydlení jeho nových obyvatel.
FB